• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2021. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

2009: Antologien ”Ordløst” 119 poets from Danish Authors Association

Published on 13 August 2021 at 19:57

2009: Antologien ”Ordløst”

”LivLøber” blev her udgivet som e-bog i en antologi med 119 af Dansk Forfatterforenings digtere bl.a Lotte Kjøller. Hermed blev jeg optaget i Dansk Forfatterforenings lyrikgruppe. Lotte Kjøllers digtcyklus ”LivLøber” er illustreret med et tryk af de håndcolourerede billeddigte, der før da er blevet brugt til Artmoney i LivLøber serien. LivLøber er gengivet som en hel digtcyklus med 15 billeddigte/illustrationer og sprogdigte. Starter side 965. Forlaget Ordløst.

 

Pris: Se/læs og download evt. gratis e-bog Ordløst her (link)

 

English:

2009: The Anthology "Wordless"

"Livlober" was published here as an ebook in an anthology with 119 poetry of the Danish Authors Association, Lotte Kjoeller. By this I was admitted to the Danish Author Association's poetry group. Lotte Kjoeller's life cycle "LivLober" is illustrated with a print of the hand-painted image poems previously used for Artmoney in the LivLober series. LivLober is reproduced as a full poetry cycle with 15 picture poems / illustrations and language poems. Starting page 965. The publisher Wordless.


«   »