• This site is in Danish and English
  • © Copyright 2000-2021. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller

2012: Reading marathon. CULTURE NIGHT AND GUINESS RECORD D. 12 / 10-2012 IN DANISH AUTHORS 'ASSOCIATION, CRISTIANSHAVN, KBH.

Kom og oplev Dansk Forfatterforenings bevaringsværdige og fredede lokaler tabseret med antikke malerier der udgør væggene. 40 skønlitterære forfattere læser op i hver ca. otte minutter fra deres stærkeste bøger i  alt 24 timer. Vi skal herved opnå at komme med i Guiness Rekordbog i maratonoplæsning. Jeg Lotte Kjøller læser selv op af mine digte og præsenterer en helt ny børnebog "Han kom om Natten" der udkommer på Unitas forlag kl. 13.32 til 13.40. Vi illustratorer tegner begivenheden i hver 45 min hele aftenen. Der kan hygges og man kan købe bøger dirrekte af forfatterne. Alle er velkomne.
Sted: Dansk forfatterforenings lokaler, Strandgade 6 på Kristianshavn, 1401 Kbh. K kl. 18.00-24.00.

 

UK:

Come and experience the Danish Writers' Association's conservation-worthy and protected premises together with antique paintings that make up the walls. 40 fiction writers read aloud in each approx. eight minutes from their strongest books a total of 24 hours. We will be included in the Guinness Book of Records in marathon reading. I Lotte Kjøller myself read from my poems and present a brand new children's book "He came by night" which is published by Unitas publishing. I read at. 13.32 to 13.40. We illustrators draw the event every 45 minutes throughout the evening. You can have fun and you can buy books directly from the authors. Everyone is welcome. Venue: Danish Writers' Association's premises, Strandgade 6 in Cristianshavn, 1401 Copenhagen. K kl. 18.00-24.00.

Create Your Own Website With Webador