illustration 10 - 14 years

Du må som illustrator gradbøje abstraktionerne i din illustration hvis du som jeg gerne vil illustrere for alle aldersklasser. Her er 2 eksempler på illustrationer skabt til de mellemstore børn. Små børns abstraktionsevne er ikke så veludviklet endnu men de lidt større børn har stor gavn af at skulle undersøge og videreudvikle illustrationen med fantasien og at skulle "opfinde" noget af det selv.

 

UK:

As an illustrator, you must bend the abstractions in your illustration if you, like me, want to illustrate for all age groups. Here are 2 examples of illustrations created for the medium-aged children. Young children's ability to abstract is not so well developed yet, but the slightly older children benefit greatly from having to investigate and further developing the illustration with the imagination and having to "invent" some of it themselves.

2006:Hvordan ville du egentlig have det? illustration fra Guldnæsen by eks.  lotte kjoeller to the 10 - 14 years old

2006: ”Guldnæsen”, korte historier for børn skrevet og illustreret af Dansk Forfatterforenings illustratorer, Forlaget Høst & Søn. 1 billeddigt/illustration.

Ejer af collagen: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

 

UK:

2006: "Goldnose", short stories for children written and illustrated by the Danish Writers' Association's illustrators, Forlaget Høst & Søn. 1 pictorial / illustration. Owner of the collage: Her Majesty Queen Margrethe II

2011: Kyssetyv. Illustration fra Skrædder i Helvede by eks. lotte kjoeller to the 10 - 14 years old

2011: ”Skrædder i Helvede” af  Forfattere og illustratorer, illustration af bl.a Lotte Kjøller, alle fra Dansk Forfatterforening, Dansklærerforeningens forlag.

Ejer af Collagen: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

 

UK:

2011: "Tailor in Hell" by Authors and illustrators, illustration by, among others, Lotte Kjøller, all from the Danish Writers 'Association, the Danish Teachers' Association's publisher. Owner of Collage: Her Majesty Queen Margrethe II

illustration of Lotte Kjoeller: Collage of drawings and photo made on paper, with water colour, ink and pencil.

2006: "Guldnæsen" Many Authors and illustrators from Danish Authors Accociation eks. Lotte Kjoeller. Gyldendahls forlag.

illustration of Lotte Kjoeller: Collage of drawings and photo made on paper, with water colour, ink and pencil.

2011: ”Skrædder i Helvede” of many authors and illustrators from Danish Author Accociation eks. Lotte Kjoeller. Dansklærerforeningens forlag.

2022: Den store H. C. Andersen Bog / The great H. C. Andersen Book

2022: " The Kings new clothing." Vinget til "Den store H. C. Andersen bog". af  Hans Cristian Andersen og 89 illustratorer, illustration af bl.a Lotte Kjøller, alle fra Dansk Forfatterforening. Eudor Forlag. Materials: Pencil, thus, watercolor, photo, collage.

2022: "Men han har jo ikke noget på!" " He dont wear anything" illustration til "Den store H. C. Andersen bog". af  Hans Cristian Andersen og 89 illustratorer, illustration af bl.a Lotte Kjøller, alle fra Dansk Forfatterforening. Eudor Forlag. Materials: Pencil, thus, watercolor, photo, collage.