2012: "Galleriet 2012" Artistbook af Lotte Kjøller. Skrevet af forskellige kunsthistorikere og kritikere bl.a Lise-Lotte Blom. Illustreret bl.a af Lotte Kjøller.

Published on 13 August 2021 at 20:17

2012: "Galleriet 2012"

Artistbook af Lotte Kjøller. Skrevet af forskellige kunsthistorikere og kritikere bl.a Lise-Lotte Blom. Illustreret bl.a af Lotte Kjøller. Forlaget GAL 2012.

 

Forsiden er et unika akrylværk, collage og lak. Hver eneste bog har sin egen unikke forside signeret af kunstneren. Inden i signeret og nummeret af den kunstner der har skabt forsiden her Lotte Kjøller. Inden i bogen har hver kunstner 2 sider med billede og tekst hver med en præsentation af dem selv. Lotte Kjøller side 82-83.

 

Pris: kan stadig købes ved at sende din bestilling til mig her på siden. Den koster 150 kr. inklusiv forsidekunstværk og min signatur + 30 kr. i porto. Kan købes ved henvendelse se kontaktoplysningerne nederst på siden.

 

English:

2012: "Gallery 2012"

Artistbook by Lotte Kjoeller. Written by various art historians and critics, among others, Lise-Lotte Blom. Illustrated by Lotte Kjoeller paintings. GAL 2012 publishing house.

 

The front is a unique acrylic work, collage and lacquer. Each book has its own unique front page signed by the artist. Within the signed and the number of the artist there has created the front page here Lotte Kjoeller. Within the book, each artist has 2 pages of image and text each with a presentation of themselves. Lotte Kjoeller is page 82-83.

 

Price: Still can be purchased by sending your order to me on this page. It costs 150 kr. Including front artwork and my signature + 30 kr. In postage. Available on request see contact information at the bottom of the page.

 

Kan købes i webshoppen link