LK-PUBLISHER 2013: ”livløber installation". Dette livløbermaleri hører sammen med digtsamlingen Livløber der også er en artistbook.

Gallery Pialeh, Copenhagen, Denmark

Livlober Installation in SAK Exhibitionhall, Svendborg, Denmark. In front a croquisevent 2017

2013: ”livløber installation".

Dette livløbermaleri hører sammen med digtsamlingen Livløber der også er en artistbook. I det indgår illustrationer og tekst fra digtsamlingen - samt bemalet tekst. Som installation vises værket bag et podie med digtsamlingen så man kan stå og læse i den imens man kigger på billedet. Jeg har også andre malerier hvor tekst indgår.  Livløber. 340 x 110 cm. Akryl på lærred, papir, lak, jord.

 

Se om installationen her/read of the installation here: link

 

English:

2013: "Livlober Installation".

This lifelong painting is part of the poem collection Livlober, which is also an artistbook. It includes illustrations and text from the poetry collection - as well as painted text. As an installation, the work is displayed behind a podium with the poem collection, so you can look and read it while looking at the picture. I also have other paintings where text is included. Livløber. 340 x 110 cm. Acrylic on canvas, paper, lacquer, soil.